Kreirajte račun

Unesite Vaše osnovne informacije, kreirajte Vaš korisnički račun, i uživajte koristeći našu platformu!

Unesite Vaše ime prezime
Unesite Vašu email adresu
Unesite Vašu korisničku šifru
Unesite Vaš broj telefona
Unesite Vaš datum rođenja
Vaša adresa stanovanja
Grad u kojem trenutno živite
Odaberite državu u kojoj trenutno živite

Vaš korisnički račun / profil na sistemu www.talentakademija.ba je uspješno kreiran. Za verifikaciju Vašeg email-a, molimo slijedite upute poslane putem email-a.
Napomena: Ukoliko ne dobijete email unutar 5 minuta, provjerite junk (spam) folder, ili nas kontaktirajte putem email-a!

Nazad
Sljedeći korak

Imate kreiran račun? Prijavite se