Mobile menu button
Programs image #1

Kreativno pisanje: Komedija

Programs image #2

Novinarstvo: novinarstvo i novi mediji

Programs image #3

Primijenjena muzička produkcija

Programs image #4

Informacione tehnologije

Programs image #5

Grafički dizajn i animacija

Close mobile menu
Kritičko razmišljanje Predavači Stipendije Blog Lokacije Programi akademije

Kritičko razmišljanje

Program Kritičko mišljenje predstavlja nezaobilazni dio Helem Nejse Talent Akademije, gdje se polaznici svih programa susreću kako bi kroz interdisciplinaran i transdisciplinaran pristup istražili društveno angažirane teme. Ovaj program pruža platformu za promišljanje i raspravu o pitanjima koja se tiču društva, kulture, politike i ostalih relevantnih tema koje zahtijevaju kritički pristup i dublje razumijevanje.

Kroz interaktivne radionice, predavanja, panel diskusije i grupne aktivnosti, polaznici će imati priliku razviti svoje analitičke sposobnosti, kritičko razmišljanje i sposobnost argumentiranog iznošenja stavova. Fokusirajući se na teme kao što su socijalna pravda, održivost, rodna ravnopravnost, etički principi i ljudska prava, program Kritičko mišljenje potiče polaznike da postanu angažirani građani i aktivni sudionici u kreiranju pozitivnih društvenih promjena.

Osim toga, program pruža prostor za razmjenu ideja i iskustava među polaznicima različitih programa, potičući dijalog i saradnju među različitim disciplinama i područjima interesa. Ova multidisciplinarna interakcija dodatno obogaćuje iskustvo polaznika, omogućavajući im da razviju širi pogled na svijet i steknu dublje razumijevanje kompleksnih društvenih pitanja. Program Kritičko mišljenje nije samo dopuna ostalim programima Helem Nejse Talent Akademije, već predstavlja srž njene misije, koja teži razvoju angažiranih pojedinaca sposobnih za kritičko razmišljanje i konstruktivno djelovanje u svijetu koji se neprestano mijenja i kojemu je, više nego ikada, potrebno takvo djelovanje.