Mobile menu button
Programs image #1

Kreativno pisanje: Komedija

Programs image #2

Novinarstvo: novinarstvo i novi mediji

Programs image #3

Primijenjena muzička produkcija

Programs image #4

Informacione tehnologije

Programs image #5

Grafički dizajn i animacija

Close mobile menu
Kritičko razmišljanje Predavači Stipendije Blog Lokacije Programi akademije

O predavaču

Faruk Šabanović povezuje eksperimentalnu animaciju i kinetičke, nelinearne narativne strukture istražujuci alternativne načine pripovijedanja na sjecištima umjetnosti, kulture, i tehnologije. Njegovo radno iskustvo uključuje rad u velikim i malim studijima za animaciju i film kao scenarista, redatelj, dizajner i umjetnik, a Izlagao je i nastupao u brojnim pozorištima, galerijama, muzejima, kinima i festivalima u svijetu. Studirao je na Prirodno-Matematičkom Fakultetu i Akademiji Likovnih Umjetonsti Univerziteta u Sarajevu, a stekao je titulu magistra nauka iz kulture, umjetnosti i tehnologije na prestiznom MIT-u.

Informacijske tehnologije: odgovorno kodiranje
Sesije predavača

Dan 7

Petak, 09.08.2024
10H45
Predavanje
75 min

Ka tehnologiji mira: umjetnički rad Faruka Šabanovića

Faruk Šabanović
Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina

Predavanje mapira historiju kinematografije i medija s fokusom na razvoj ideje proširene kinematografije, što je potkrijepljeno primjerima interdisciplinarnog istraživanja autora u ovoj oblasti, od animiranih filmova do kinetičkih skulptura.

Snake Snake mobile