Mobile menu button
Programs image #1

Kreativno pisanje: Komedija

Programs image #2

Novinarstvo: novinarstvo i novi mediji

Programs image #3

Primijenjena muzička produkcija

Programs image #4

Informacione tehnologije

Programs image #5

Grafički dizajn i animacija

Close mobile menu
Kritičko razmišljanje Predavači Stipendije Blog Lokacije Programi akademije

Kreativno pisanje: Komedija

Od antičke komedije do rada na animiranom youtube serijalu BBBB, program Pisanje za 21. stoljeće pokazuje značaj komedije u ljudskoj historiji, njenu ulogu u društvenoj kritici i njenu moć da načini promjene u svijetu.

Predavači

Matija Bošnjak

Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet

Asistent na katedri za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i doktorant doktorskog studija “Književnost i kultura”.

Almir Bašović

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Rođen 1971. godine u Sarajevu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je na Odsjeku za komaparativnu književnost i informacijske znanosti zaposlen kao redovni profesor. Stalni je suradnik Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo.

Boris Senker

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Boris Senker rođen je u Zagrebu 1947. Gimnaziju je pohađao u Puli. Komparativnu književnost i anglistiku studirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1971. diplomirao, 1982. doktorirao a od 1971. do odlaska u mirovinu 2015. predavao teatrološke kolegije na Odsjeku za komparativnu književnost. Od 1990. redovito surađuje, kao vanjski urednik, s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža u Zagrebu. Redovni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2012. godine

Jelena Mijović

Atelje 212

Diplomirala dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Radila na televiziji, pisala scenarija za mnogobrojne emisije iz kulture i dečje TV serijale. Od 1996. do 2004. predavala dramaturgiju na Katedri za dramaturgiju i bila konsultant za TV scenario na Katedri za TV režiju Akademije umetnosti.

Svetislav Jovanov

Sterijino pozorje

Svetislav Jovanov je dramaturg i teatrolog. Radio je kao dramaturg i urednik u Dramskom programu TV Novi Sad, Srpskom narodnom pozorištu kao direktor Drame. Obavljao je funkciju selektora Sterijinog Pozorja. Autor je niza eseja i knjiga o pozorištu, savremeonoj jugoslovenskoj i srpskoj drami i teoriji dramskih žanrova.

Faruk Lončarević

Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo

Rođen je 1975. u Sarajevu gdje je pohađao Akademiju scenskih umjetnosti tijekom opsade i diplomirao na odsjeku režije. Bio je selektor Sarajevo Film Festivala, direktor Kinoteke BiH, reditelj na BHRT-u gdje je režirao preko 150 sati raznih vrsta programa. Režirao je desetak pozorišnih predstava i autor je preko 100 teoretskih članaka o filmu što u domaćim, što u stranim publikacijama, kao i teoretske knjige “Dugački kadar historije”.

Selma Alispahić

Sarajevski ratni teatar

Prvakinja drame teatra Sartr jedna je od najznačajnijih bosanskohercegovačkih teatarskih i filmskih glumica. U svom bogatom glumačkom opusu odigrala je uloge kao što su Ana Karenjina, Sylvia Plath, Hasanaginica, Carmela, Karolina Nojber, Katarina Kosača i mnoge druge. Živjela je i radila u Londonu, igrala je u Kraljevskom nacionalnom teatru, Complicite teatru, Young Vic teatru, BBC radiju, snimila film za Channel 4 i sarađivala sa velikim imenima britanske umjetničke scene, među njima Simon McBurney, Juliet Stevenson, Tim Supple, Jane Birkin, Paul Yule, Kathryn Hunter, James Fox…

Program

Komedija i savremena (pozorišna) scena

Jelena Mijović
Vila Braun

Ako je pozorište prostor javne reči, koje je mesto koje bi u današnje vreme komedija mogla da ima u tom prostoru? Da li je komedija nužno samo zabavna, ili može imati ozbiljniji društveni angažman?

Komična gesta u praksi

Selma Alispahić
Vila Braun

Radionica je namijenjena studentima koji žele bliže da se upoznaju sa primjenom komičke geste u praksi kroz primjere iz teatra, filma, stand up komedije ili svakodnevnog života.

Šekspir i Gogolj

Svetislav Jovanov
Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina

Kratak osvrt na klasičnu komediju: osnovne teme, tipovi i komičke tehnike (ponavljanje, odlaganje,nesporazum, obmana i preobražaj). Analiza komičkih tehnika na osnovu Šekspirovih komada: identitetskog nesporazuma na osnovu fizičke sličnosti - dvojnika („Komedija zabuna“) i obmane prerušavanjem.

Šekspir i Gogolj (II)

Svetislav Jovanov
Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina

Ukazivanje na razlike između komedije (kao žanra) i satire (kao njene podvrste). Analiza komičkih tehnika primenjenih u Gogoljevom „Revizoru“: identitetskog nesporazuma pogrešno shvaćene funkcije i obmane kroz manipulaciju slabošću.

Razvijanje samostalne ideje

Matija Bošnjak
Hotel Holiday

Posljednjeg dana Helem Nejse Talent Akademije, polaznici odsjeka za pisanje će primijeniti sva stečena znanja u razvijanju samostalne komične scene.

Komedija i smijeh

Matija Bošnjak
Vila Braun

Smijeh je fenomen koji su tumačile i pokušavale objasniti različite nauke, od biologije, preko psihologije, pa sve do antropologije. U domenima poetike književnosti i estetike umjetnosti, smijeh bi se mogao smatrati jednim od estetskih efekata komedije....

Vijesti

Sve vijesti
News image

Kazalište i komedija: razvoj, promjene, budućnost i društvena uloga

Intervju: Boris Senker

News image

Šta je "Civic Coding" i kako doprinosi boljem društvu?

Intervju: Santiago Zarate

News image

Uloga novinara u borbi protiv nejednakosti

Intervju: Aulonë Kadriu

News image

Kako su se estetski standardi i preferencije u dizajnu promijenili u decenijama iza nas?

Intervju: JUS Projekt

News image

Vodi li napredak tehnologije sigurnijem online prostoru?

Intervju: Domen Savič

News image

Je li komedija snažno oružje za pozivanje na odgovornost onih koji imaju moć?

Intervju: Almir Bašović

Snake Snake mobile

FAQs

Saznajte odgovore na najčešća pitanja vezana za Helem Nejse Talent Akademiju.

Da li moram biti student književnosti ili dramaturgije da bih se prijavio?

Helem Nejse Talent Akademija pruža jednake šanse za upis svim budućim profesionalcima iz srodnih domena kreativnih industrija. Ne zahtijevamo da aplikanti budu studenti ili imaju završene fakultete, ali pri ocjenjivanju aplikacija uzimamo u obzir svako relevantno iskustvo iz polja koje aplikant/ica navede.

Koje će teme biti obrađene na ovom odsjeku?

Tema obrazovnog programa u oblasti Pisanje za 21. stoljeće je komedija i njena društvena uloga između domena zabave i političke kritike. Od teorije antičkog teatra do našeg animiranog serijala BBBB, od teorije smijeha i komike do analiza savremenih filmova i logike sitkoma, od razvijanja vlastite komične scene do njenog igranja s profesionalnim glumcima, ovaj program će izoštriti vaše spisateljske, ali i kritičke sposobnosti.

Postoji li određena obavezna literatura koju moram pročitati?

Polaznicima koji budu izabrani biti će dostavljen spisak preporučene literature koju trebaju pročitati prije predavanja/radionice.

Kako će se odvijati nastava i da li je planiran praktični rad?

Kombinirajući teoretska predavanja i praktične zadatke pod mentorstvom pisaca, univerzitetskih profesora, profesionalaca iz kreativnih industrija pozorišta, filma, televizije, kao i izdavaštva - ovaj program će budućim autoricama i autorima omogućiti da već stečena znanja o književnosti, umjetnosti, pozorištu i filmu, prošire, a vlastiti talent stave pred izazov intenzivnog usavršavanja. 

Koliko predavača ću imati na svom odsjeku?

Na programu Kreativnog pisanja, sa polaznicima će raditi devet predavača a radi se o emimentnim piscima, univerzitetskim profesorima, profesionalcima iz kreativnih industrija pozorišta, filma, televizije, kao i izdavaštva.

Da li ću tokom Akademije moći sarađivati sa drugim odsjecima?

Da, upravo saradnja među učesnicima i predavačima sa različitih programa je jedan od najbitnijih segmenata Helem Nejse Talent Akademije. Segmenti saradnje između odsjeka su predviđeni agendom a i učesnici su slobodni da je iniciraju u toku Akademije i nakon nje. 

Da li ću nakon završetka programa dobiti certifikat?

Po završetku Akademije, učesnici dobijaju certifikat o uspješno završenoj Helem Nejse Talent Akademiji sa potpisima svih predavača sa odabranog programa.

Kako mogu aplicirati?

Aplicirati možeš popunjavanjem online forme koje se nalazi na našoj web stranici. Svaki program ima zasebnu aplikacionu formu i možeš aplicirati samo za jedan od odsjeka akademije.

Imate dodatna pitanja?

Za sva pitanja o ovom studiskom programu ili Akademiji u cjelini molimo vas da koristite ovu formu: